KARLOVAC: OBLAČNO 8° C OBLAČNO

, 22.12.2014. Pratite nas preko RSS-a

Udruga Avadhuta - zaslužne osobe

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.H. Radhanath Swami

H.H. Radhanath Swami

ŠTO SU VEDE?

Riječ veda na sanskrtu znači znanje. Učenje dato u Vedama predstavlja prvobitno i potpuno znanje o duhu i materiji koje nije obično, sabrano ljudsko znanje. Ono dolazi iz duhovnog svijeta od same Svevišnje Božanske Osobe te se zbog toga nazivaju apurušeya ili ono što nije poteklo od čovjeka.... Vede su dakle najstariji spisi svijeta napisani na sanskritu - najstarijem jeziku na svijetu. Smatramo ih "priručnikom za uporabu" ovog materijalnog svijeta s krajnjim ciljem povratka živih bića u njihov pravi bitak, duhovni svijet.

vede1

Prvobitno je postojala jedna Veda i nije je bilo potrebno čitati, zbog dobrog pamćenja i inteligencije ljudi, sve do otprije 5000 godina i dolaska doba degradacije i materijalizma kada ih je veliki mudrac Srila Vyasadeva zapisao i podijelio radi preglednosti. Originalno postojale su tri vede – Rig veda (govori o recitiranju raznih himni koje su posvećene ranim polubogovima), Yajur veda (govori kako pravilno obavljati vedska žrtvovanja) i Sama-vedaAtharva – veda koji govori o raznim mističnim stvarima...Kasnije je još nastala i peta Veda u koju su ubrajaju Mahabharata, Ramayana i razne Purane... (govori – pravilnom metričkom pjevanju himni i nju koriste svećenici za vrijeme raznih rituala), a onda je još zapisana i

vede2

Vede nam daju upute kako osigurati dobre reakcije, ili još bolje, kako se u potpunosti riješiti tog začaranog kruga... Govore nam da su jedini istinski učinkoviti put djelovanja duhovne akcije, koje nam osiguravaju slobodu od okova karme. Duhovno djelovanje je djelovanje u Božjoj službi i bit je bhakti yoge. Ono budi našu ljubav za Krišnu, uništavajući našu želju da uživamo odvojeno od Njega, koje je korijen naših karmičkih veza.


Možemo vede i ovako podijeliti:

1.Sruti (slušanje) ili objava koja je nastala zajedno sa svijetom. To su zvuci Veda, naravni zakon. U sruti spadaju 4 izvorne Vede: Rg, Yajur, Sama i Atharva te njihovi filozofski komentari Upanišade.

2.Smrti (sjećanje) – Purane i Itihase (npr. Srimad Bhagavatam). Postoji 18 Purana i one objašnjavaju učenja četriju Veda, nazivaju se petom Vedom. Tu spada spjev Mahabharata sa Bhagavad-gitom.

3.Nyaya – poput Vedanta-sutre, filozofski spis u kojem je sažeta esencija svih Veda za učene ljude i filozofe.


Kategorije vedskog teksta
možemo podijeliti u 4 divizije:

1. Samhita – kolekcija metričkih testova – mantri...

2. Brahmanas - tekst u prozi, govori o raznim detaljima u žrtvovanjima i ritualima...

3. Aranyaka - razni mistični "opasni procesi"

4. Upanishada
– veliki filozofska djela, uglavnom dijalozi... Velikim dijelom bave se duhovnošću...


Vedska literatura obiluje različitim granama znanja u rasponu od materijalnoga do duhovnoga. (ukupno 1130 grana znanja). Značenje Veda proteže se od filozofsko-religioznog na područja socijalnog, upravno-moralnog, na oblasti umnoga i tjelesnog zdravlja. Zahvaljujući tako široko razgrananom znanju, koje ulazi u svaku poru života, pojedinac je u vedskom društvu bio zaštićen od neželjenih rezultata nepovoljnih djelatnosti. Obraćajući se ljudima različitih razina svijesnosti, od gotovo ateističkih, pa do onih koji slave personalni vid Apsoluta, Vede propisuju različite aktivnosti koje postepeno mogu uzdići vršioca ka transcendentalnom cilju.

vede3

U Indiji postoje razne škole koje baziraju svoja učenja na vedskom znanju... Među svim tim mnogobrojnim, raznim školama postoje vaišnavske škole(sampradaye) među kojima je na zapadu najpoznatija Brahma-Madhva-Gaudiya sampradaya sa svojim najistaknutijim predstavnikom A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupadom čija djela predstavljaju istinsku riznicu vedske filozofije, religije, književnosti i kulture. Naš karlovački hram je također dio te Brahma-Madhva-Gaudiya sampradaye.