KARLOVAC: PROMJENJIVO 1° C PROMJENJIVO

, 21.12.2014. Pratite nas preko RSS-a

Udruga Avadhuta - zaslužne osobe

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.H. Radhanath Swami

H.H. Radhanath Swami

DUHOVNOST - RELIGIOZNOST?

india

Sam pojam duhovnost se često krivo tumači ili krivo predstavlja. Duhovna osoba ili duhovna djelatnost je povezana isključivo sa dušom ili Bogom, jer su jedino te dvije supstance duhovne. Istinska duhovnost nadilazi okvire nacionalnosti, religija, sekta, spola ili boje kože.

Da bi pobliže razlučili religioznost i duhovnost citirat ćemo jednu od vodećih osoba na tom polju. On je autor petnaestak izvrsno ocijenjenih knjiga, diplomirani psiholog sa sveučilišta Princeton, ravnatelj nekoliko klinika za odvikavanje te posebni savjetnik za školstvo u SAD-u.

bts

"Religije se često bave moralno-etičkim pitanjima te pokušavaju dokazati postojanje Boga. Sama duhovnost s druge strane nadilazi okvire morala i etike (podrazumijeva se da duhovna osoba prirodno slijedi sve moralno etičke zakone ovoga svijeta) te se bavi mišlju kako služiti Gospodina. U samoj duhovnosti nije upitno postojanje Boga već kako mu se približiti i bolje ga upoznati. Također osnova duhovne filozofije je da nemamo ništa sa ovim privremenim materijalnim tijelom nego da smo čista duhovna duša koja putuje iz života u život dok ne dostigne savršenstvo." John E. Favors

Pošto svaka religija ima svoj naziv da li onda postoji i neki naziv za razne vrste duhovnosti? Da, kako da ne ,samo one nisu toliko poznate na zapadu...Na zapadu ljudi nisu toliko skloni ni religioznosti, a kamoli duhovnosti...Jedan od najpoznatijih termina duhovnosti je vaišnavizam koji je na zapadu najzastupljeniji u ISKCON-u iliti Međunarodnom društvu za Svjesnot Krišne kojega je dio i naš hram...

Vaišnavizam (svjesnost Krišne) uopće nije religija kao se to već obično smatra. Prirodno, nameće se pitanje: Koja je glavna razlika između religije i istinske duhovnosti (vaišnavizma)? Religija je usmjerena na vršenje rituala, a duhovnost je usmjerena na zadovoljavanje Boga i Njegovih želja. Ako bi u velikim vodećim svjetskim religijama bilo dovoljno duhovnosti u svijetu gotovo da ne bi bilo ratova, terorizma, nacionalizma i rasizma. Pa, ako ćemo suditi po rezultatima očigledno je da vodeće svjetske religije danas ne mogu ponuditi ljudima ništa više od rituala i nacionalizma. Rituali imaju svoju vrijednost samo ukoliko su podređeni duhovnosti. U protivnom, rituali bez duhovnosti su ne samo beskorisni, nego i opasni za čitavo čovječanstvo kade se suoče sa ritualima neke druge religije... Želite li saznati više o duhovnost i duhovnim osobama slobodno svratite u naš hram.