KARLOVAC: MAGLOVITO 5° C MAGLOVITO

, 18.12.2014. Pratite nas preko RSS-a

Udruga Avadhuta - zaslužne osobe

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.H. Radhanath Swami

H.H. Radhanath Swami

Izleti

izleti

Za razliku od materijalnog svijeta, duhovni svijet je mjesto savršenih odnosa i razmjena. Kako bi i sami postali kvalificirani za odlazak u taj vječni, antimaterijalni, duhovni svijet trebali bi međusobno razvijati odnose pune ljubavi, razumijevanja i tolerancije.

Nažalost današnja se civilizacija, samim vrijednostima koje propagira, nalazi jako daleko od tih uzvišenih duhovnih - antimatreijalnih standarda. Svakodnevno smo izloženi nasilju, raznim strahovima od bolesti, ratova, gladi, neimaštine; i ostalim faktorima koji negativno utječu na našu svjesnost. Putem modernih sredstava komunikacije gase se najosnovniji oblici odnosa među ljudima, ljudi se povlače sami u sebe i većinu vremena provode u zatvorenim prostorijama bez previše kontakta sa drugima. Takav život dovodi do nesigurnosti, psiholoških problema, agresivnog djelovanja, depresija i sl.

Ako pogledamo sa materijalnog stajališta, ovaj svijet je sačinjen od energije i ona je uvijek prisutna oko nas u svojim različitim oblicima. Dokazano je da je energija koju odašilje tijelo čovijeka najsličnija energiji koju odašilje zemlja, i stoga je za čovjeka najprirodnije da bude u prirodi, da bude okružen prirodom , čistim zrakom i npozitivnom energijom. S druge strane energije koje odašilju računala, TV, radio i ostala elektronička "pomagala" u potpunoj su suprotnosti sa našom energijom i crpe ju iz nas. Većina nas živi u gradovima i prisiljeni smo biti okruženi takvim energijama ali uvijek postoji izbor.

Slijedeći taj princip često sa članovima ili udruge ili naše zajednice odlazimo u razne dijelove naše županije koja obiluje prekrasnim šumama, rijekama i jezerima... Sa sobom uvijek uzmemo velike količine vegetarijanske hrane te tako u prirodi punimo svoje baterije kroz razne zanimljive aranžmane. Često raspravljamo o duhovnim temama, o smislu života i samospoznaji itd... Pjevamo bhajane (duhovna meditativna glazba) te na kraju uvijek i zaplešemo u ekstatičnom kirtanu (duhovni ples).

Na taj način izgrađujemo se kao osobe, učimo jedni o drugima, razvijamo osobine potrebne da postanemo pravi duhovni ratnici, osobe koje mogu i žele pomoći drugima.

izleti