KARLOVAC: OBLAČNO 5° C OBLAČNO

, 19.12.2014. Pratite nas preko RSS-a

Udruga Avadhuta - zaslužne osobe

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.H. Radhanath Swami

H.H. Radhanath Swami

Kongregacija

cong-kirtan

Riječ kongregacija se odnosi na one bhakte koji žive i rade izvan hrama... Bez obzira gdje osoba živi i radi ona ima jednaku priliku da duhovno napreduje... Duhovni život ne ovisi o nikakvim vanjskim čimbenicima... Tako da je i naša kongregacija praktički jednako ili čak i više aktivnija u nekim pogledima od bhakta u hramu... Jedan od njihovih najvećih doprinosa je novčano uzdržavanje hrama... Za svaku osobu koja želi biti ozbiljna na duhovnom putu, a živi i radi izvan hrama, od suštinske je važnosti da produhovi svoj rad te da, ako može, donira neki dio svoje plaće za hramske ili propovjedničke aktivnost... Ovo je jedna od slika u našem hramu, za vrijeme jedne fešte, gdje naši bhakte svi zajedno plešu... Ako se sve lijepo organizira i posloži u cijeloj zajednici stvari mogu jako lijepo funkcionirati... Glavno da svi bhakte misle da su sluge jedni od drugih... Od sveukupnog broja naše drage kongregacije je 10-ak vrlo aktivno i o tih 10 ćemo malo više reći u neko bliže vrijeme dok se stranica još razvije... Sada nažalost još nismo u mogućnosti.