KARLOVAC: KIŠOVITO 3° C KIŠOVITO

, 25.01.2015. Pratite nas preko RSS-a

Udruga Avadhuta - zaslužne osobe

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.D.G. Bhakti Tirtha Swami

H.H. Radhanath Swami

H.H. Radhanath Swami

Mataji sanga

mataji-sanga

Nakon dosta vremena konačno smo započeli sa mataji sangom. Ta druženja su namijenjena za matajis, tj. žene. Tu se razgovara o ženskim temama sa ciljem da se još više međusobno povežemo i stvorimo jaka i duboka prijateljstva.

Zajedno proučavamo živote velikih svetica iz prošlosti i sadašnjosti, i kroz praktične teme vezane za žene pokušavamo se što više ugledate u te primjere.

Druženja održavamo dva puta mjesečno.